Menu
info@agenturariha.cz
+420 603 110 950
Postaráme se o Vaší perfektní zábavu. Ozvěte se nám:

Firemní a městské eventy

Realizace programů :

K příležitosti dnů otevřených dveří, kulturních akcí pořádaných obcemi, volebních aktivit nebo dlouhodobých promotour spojených s předváděním produktů připravuje naše agentura ucelené programy. Charakter programů je vázán požadavky zadavatele, v rozsahu od dětských karnevalů po firemní outdoor.

Firemní dny

V rámci organizace akcí dle požadavků klienta zajišťujeme kompletní produkční služby. Krátkodobé jedno či dvoudenní akce představují nejširší spektrum realizací. Program je obvykle situován v prostředí mimo areál společnosti (letiště, vodní plochy, autodromy apod.), ale i v rámci omezených možností firemních prostorů lze zajistit netradiční aktivity a vhodně zvolenou skladbu programu.

Vícedenní produktové roadshow nebo volební tour jsou navzájem natolik odlišné zadanou specifikací, že je nemožné je jakkoliv kvantifikovat a každou z nich je nutné sestavit zvlášť.

Dětské programy

Níže uvedené programy představují ucelené zvýhodněné programy v rámci organizací jednodenních dětských akcí formou realizace na klíč.

Děti pod nenásilným vedením moderátora závodí, recitují, zpívají a tančí v soutěžích zařazovaných dle věkové skladby. Práce moderátora je interaktivní, založena na přímém kontaktu s dětmi a jejich rodiči. Je vhodný pro všechny věkové kategorie dětí.

Na Vaše přání jsme schopni obohatit program o různá vystoupení (zahrnutá do ceníku v pododdíle společenských akcí) nebo přizpůsobit charakter akce Vašemu přání. Spolupracující herecké uskupení disponuje potřebným kostýmovým a technickým zázemím pro tématické sladění programu.
Zpět na seznam videí